- Megrendelő

- Közúti közlekedési személyszállítási szerződés

- AETR egyezmény kivonata

- AETR egyezmény legfontosabb szabályai

- Biztonsági előírások

- Ülésrend

- Sebesség határokA buszsofőrök napi vezetési ideje 9 óra és munkaideje 13 óra, mely telephelytől telephelyig vagy szállásig tart. Mindez  jogszabályban van meghatározva. Az utazás során a programok megszervezésénél kérjük ezt figyelembe venni és betartani.


UNIÓS VEZETÉSI- ÉS PIHENŐIDŐ SZABÁLYOZÁS KIVONAT

 ("AETR" egyezmény)

(561/2006 EU rendelet kivonata)

és kapcsolódó ellenőrzési  következmények

 

A közúti személy- és áruszállításban 2007. április 11-étől jelentős módosulások léptek életbe az Európai Unióban. A fenti dátumtól érvényes előírásokra ezúton is felhívjuk a gépjárművezetőink és az őket irányító kollégák figyelmét. A jogszabály korlátozza a vezetésre fordítható maximális időszakokat (napi, heti, 2 heti korlátok) és előírja a pihenésre kötelezően fordítani szükséges időszakok minimális értékeit (napi, heti, 2 heti előírások).

 

A 2007. április 11-én hatályba lépett 561/2006/EK rendelet alapján a legjelentősebb vezetési- és pihenőidő-előírások az alábbiak:

 

„Hét”: a hétfő 00:00 órától vasárnap 24:00-ig terjedő időszak.

 1. Vezetési időszak: az az összeadódott vezetési idő, amely egy – napi vagy heti – pihenőidő vagy egy szünet (megszakítás) után kezdődik és addig tart, míg a gépjárművezető újabb pihenőidőt vagy szünetet (megszakítást) tart. A vezetési időszak folyamatos vagy megszakított lehet.
 2. A napi vezetési idő – az adott napi pihenőidő vége és a következő napi pihenőidő kezdete, vagy adott napi pihenőidő vége és a heti pihenőidő kezdete között összeadódott összes vezetési idő – mely nem haladhatja meg a 9 (kilenc) órát. A napi vezetési idő azonban hetente legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható: Legfeljebb 10 (tíz) órára.
 3. A heti vezetési idő (hétfő 0 óra és vasárnap 24 óra között) nem haladhatja meg az 56 (ötvenhat) órát.
 4. Az összeadódott vezetési idő bármely (!) egymást követő két hét alatt nem lehet több 90 (kilencven) óránál.
 5. Szünet, (Megszakítás) négy és fél órás folyamatos vezetési idő után a gépjárművezető legalább 45 perces szünetet köteles tartani (kivéve, ha a pihenőidejét kezdi meg). Ez csak egy legalább 15 perces, majd azt követő legalább 30 perces szünettel helyettesíthető. 2007. április 11-e után tehát a „megszakítás” már nem osztható három részre, hanem legfeljebb csak kettőre: 15+30 percre. A 15, illetőleg 45 percnél rövidebb időtartamú megállás nem minősül szünetnek! Pl.: 14 perc – 0 perc megszakítás!
 6. A járművezetőnek napi és heti pihenőidőket kell tartania!

Napi pihenőidő: A munkavégzés befejezése és az azt követő munkakezdés közötti egybefüggő időtartam. Az előző napi pihenőidő vagy heti pihenőidő vége után minden 24 órás időszakon belül újabb napi pihenőidőt kell tartani.

I.„Rendszeres napi pihenőidő”: bármely, legalább 11 órát tartó pihenő. Ezt a rendszres napi pihenőidőt két időszakra is lehet bontani, melynek az első része szünet nélkül legalább 3 óra, a második része pedig szünet nélkül legalább 9 óra kell, hogy legyen.

II„Csökkentett napi pihenőidő”: legalább 9 óra, de kevesebb, mint 11 óra pihenő. Bármely két, heti pihenőidő között legfeljebb három csökkentett napi pihenőidő lehet.

 

Amennyiben a komppal vagy vonattal szállított járművet kísérő járművezető rendszeres napi pihenőidőt tart, ezt a pihenőidőt – legfeljebb kétszer – meg lehet szakítani egyéb tevékenységekkel, melyek együtt számított időtartama nem haladhatja meg az 1 órát. E rendszeres napi pihenőidő során a járművezető számára háló- vagy fekvőhelynek kell rendelkezésre állnia.

 

Többfős járat esetén a napi vagy heti pihenőidő végétől számított 30 órán belül újabb, legalább 9 órás napi pihenőidő tartása kötelező!

Heti pihenőidő (azaz heti pihenőnap):

IRendszeres heti pihenőidő”: bármely, legalább 45 órás pihenő.

II„Csökkentett heti pihenőidő”: bármely 45 óránál rövidebb pihenő, amely legalább 24 óra folyamatos  időtartamra csökkenthető.

 

Bármely két, egymást követő héten a gépkocsivezetőnek két rendszeres (45 órás) heti pihenőt, vagy egy rendszeres és egy csökkentett (legalább 24 órás) heti pihenőt kell tartania.  Vagyis legalább kéthetente kötelezően jár a 45 órás rendes pihenőidő.

 

A csökkentést kompenzálni kell egy, a kérdéses hetet követő harmadik hét vége előtt egybefüggően eltöltött, a csökkentésnek megfelelő pihenővel, melyet egy másik, legalább 9 órás pihenőidőhöz kell kapcsolni.

 

A heti pihenők közt nem telhet el 6x24 óránál több. Az újabb heti pihenőidőnek, a megelőző heti pihenőidő befejezésétől számított 6x24 órás időszak vége előtt meg kell kezdődnie.

 

Azt a pihenőidőt, amely két hétre oszlik el, bármelyik héthez lehet számítani, de mindkét héthez nem!

 

Ellenőrzések, szankciók!!

 

        Az új jogszabály rendelkezéseit követően ez év május 1-jétől kezdődően Magyarországon is fokozott ellenőrzésekre kell számítani az 57/2007. (III.31.) Kormány rendelet alapján a közutakon: vezetési, pihenőidők, adatrögzítő (tachográf) lapok megléte, megfelelő kitöltése, járművezetői kártya, sebességtúllépés; a közúti szállításhoz szükséges dokumentumok  megléte, érvényessége.

        Az 561/2006/EK rendelet már tavaly május óta érvényben lévő előírása szerint a tárgyhét és azt megelőző 15 naptári nap tachográfadatait be kell tudni mutatni.

2008. január 1. után a hatóságok a tachográf - akár analóg, akár digitális – adatai alapján, a tárgynapon felül 28 napig visszamenőleg ellenőrizhetnek.

A tevékenységkapcsoló megfelelő használatának fontosságát ezúton is kiemeljük!

 

Ami a vezetési- és pihenőidő-szabályok megszegésének büntetését illeti, súlyos szabálysértésnek minősül, néhány büntetési tétel a teljesség igénye nélkül:

a megszakítás nélküli folyamatos vezetési idő túllépése:

 - 6 perc túllépésig 50 000 Ft

 - 6 perc felett – 20 percig 100 000 Ft

 - 20 perc felett – 40 percig 200 000 Ft

a napi, a hatnapi vagy a kéthetes maximális vezetési idők határértékének túllépése

 - 5% túllépésig 50 000 Ft

 - 5% felett – 10%-ig 100 000 Ft

 - 10% felett – 15%-ig 200 000 Ft

a napi, heti pihenőidejének be nem tartása (az előírt időtartam %-ban)

 - 95%-ig 50 000 Ft

 - 94-90%-ig 100 000 Ft

 - 89-85%-ig 200 000 Ft

 

Amint a fentiekből látható néhány perces túllépés – figyelmetlenség – jelentős összegű bírságokat vonhat maga után anélkül, hogy ennek bármilyen gazdasági haszna lenne akár a cég, akár a gépjárművezető részére!

A menetíró készülékhez tartozó okmányok hiánya, érvénytelensége                                                                     200 000 Ft

A tachográf indulást megelőző üzembe helyezésre és üzemeltetésére vonatkozó szabályok megsértése        400 000 Ft

Az adatrögzítő lapok használatára vonatkozó szabályok megsértése                                                                     100 000 Ft

A digitális tachográfhoz tartozó járművezetői és üzembentartói kártya használatára vonatkozó szabályok megsértése                                                                                                         
100 000 Ft

büntetést von maga után.

 

Az Unióban nem számít az, hogy hol történik a szabálysértés. A közúti ellenőrzés során bárkit bárhol, ha szabálysértést állapítanak, megbüntethetnek. Például egy magyar gépkocsivezetőt megbüntethetnek egy Lengyelországban elkövetett, de Németországban észlelt szabálysértésért is.

Az UNIÓS országokban ezek a tételek, a kaucióval és az „uzsorakamatokkal” növelten, akár a többszörösei is lehetnek a fenti büntetéseknek.

 

Összefoglalva a legfontosabb korlátok, feltételek:

 

- Napi vezetési idő legfeljebb: 2x4 óra 30 perc = 9 óra/nap

- Napi megszakítás nélküli szünet legalább 45 perc (bontható: 15 perc + 30 perc)

- Napi rendszeres pihenőidő legalább 11 óra

- Az előző napi pihenőidő, vagy heti pihenőidő vége után, minden 24 órás időszakon belül a járművezetőnek újabb   napi pihenőidőt kell tartania

- Napi csökkentett pihenőidő legalább 9 óra

- Napi csökkentett pihenőidő legfeljebb 3 db lehet egy héten

- A HÉT: a hétfő 00:00 órától vasárnap 24:00 óráig terjedő időszak

- A Heti vezetési idő nem haladhatja meg az 56 órát

- A vezetési idő, 2 db bármely egymást követő naptári héten legfeljebb 90 óra lehet

- Heti rendszeres pihenőidő: 45 óra

- Heti csökkentett pihenőidő legalább 24 óra

- A csökkentést kompenzálni kell egy, a kérdéses hetet követő harmadik hét vége előtt egészben megtartott, a csökkentésnek megfelelő pihenővel

- A Heti pihenőidőt, az előző Heti pihenőidő végétől számított hat, 24 órás időszak végéig meg kell kezdeni

- Több fős járat esetén, a napi, vagy heti pihenőidő végétől számított 30 órán belül, legalább 9 órás napi pihenőidőt kell tartani.

Új vezetési- és pihenőidők: Felelős a fuvarozó és a speditőr is!


- 4,5 óra vezetés után legablább 45 perc pihenő

- a 45 perces pihenő időt fel lehet osztani, az első szakasz lehet 15 perces, de a követkző csak 30 perces lehet

- napi vezetési idő maximum 9 óra

- Heti két alkalommal a vezetési idő 10 órára növelhető

- Heti vezetési idő maximum 56 óra hetente (két heti-pihenőidő között), nem vezethet a heti átlagos 48 órás munkaidő túllépéséhez 4 hónap átlagban

-  Heti vezetési idő maximum 90 óra (két egymást követő héten)

- Napi pihenőidő minimum 11 óra. A napi pihenőidő 3 alkalommal lerövidíthető 9 órára (két heti pihenőidő között), kompenzálásra nincs szükség!
- Két részre is feldarabolható a pihenő, de ekkor összesen 12 órát kell kivenni (először 3, utána 9 órát)
- Több sofőr esetében 30 órán belül legalább 9 óra pihenőidő kell.
- Heti pihenőidő legalább 45 óra, melyben egy egész napnak is lenni kell. Rövidítés: 24 órára megengedett, de 2 héten belül 2x45 órát vagy 1x45 órát, plusz 24 órát ki kell adni. Ekkor a csökkentést kompenzálni kell (három héten belül úgy, hogy egy 9 órás pihenőidőhöz kell kapcsolni)
- Heti pihenőidőt hat 24 órás periódus után kötelező kiadni (kivétel nincs)

A napi pihenőidőre vonatkozó szabályok is szigorodtak. Azelőtt is, és most is 11 óra volt a napi pihenőidő alapesetben, de ezt azelőtt 3 részletben is kivehették a sofőrrök. Most csak két részlet engedélyezett, méghozzá úgy, hogy az első 3  a második 9 óráig tartson. Az ilyen feldarabolt piehnőidő 12 óráig kell, hogy tartson - ez viszont nem változott. Kedvező hír viszont, hogy a hetente 3 alkalommal 9 órára csökkenthető napi pihenőidő megmaradt, sőt az elmaradt pihenőidő későbbi visszapótlására sincs szükség! Szigorítás viszont az, hogy a két sofőrrel haladó járatnak az eddigi 8 helyett 9 órás napi pihenőidőt kell tartania. Fontos a megszakítási idő változása: az eddigi 3 helyett 2 darabban vehető csak ki: egy 15 és egy 30 perces időtartamban.

Nemcsak a fuvarozó felel a szabályok betartásáért, hanem a megbízó is! A feladók, a szállítmányozók, az utazásszervezők, a fővállalkozók, az alvállalkozók és a járművezető munkaközvetítők is kötelesek biztosítani, hogy a sofőr a szabályokat be tudja tartani.
Biztonsági előírások


 • az utazás teljes ideje alatt a  biztonsági öv használata mindenkor kötelező, azt kikapcsolni tilos és veszélyes!

 • a buszokon az utasok kötelesek fegyelmezetten viselkedni, az ülésekből menet közben felállni tilos!

 • a buszokon az utazás ideje alatt szeszes ital fogyasztása tilos!

 • a buszokra,veszélyes, személyi sérüléseket okozó tárgyakat és eszközöket, illetőleg fegyvert felvinni tilos!

 • a buszokat bármilyen tevékenységgel megrongálni tilos!
Sebesség határok

Hatályos KRESZ szerint:

Autópályán, autóúton: 90 km/óra

Lakott területen kívül egyéb úton: 70 km/óra

Lakott területen: 50 km/óraDesign downloaded from free website templates.